Arnarskóli

Innra mat Arnarskóla

Starfsárið 2019 – 2020 voru eftirfarandi 7 þættir partur af starfsáætlun skólans við innra mat á árangri og gæðum

Við innra mat á gæðum skólans er tekið mið af 35. gr Grunnskólalaga (nr. 91/2008) og Aðalnámskrá.

1) Reglulegt mat og ígrundun á kennsluháttum
2) Rýnihópur um námsframvindu
3) Rýniteymi um starfshætti skólans
4) Úrbætur og þróunarstarf
5) Rýnihópur fólks með þroskafrávik á kennslu- og starfshætti skólans
6) Könnun meðal starfsfólks
7) Foreldrakönnun

Hér má sjá skýrslu um niðurstöður innra mats

Arnarskóli

Hafa samband

Staðsetning

Kópavogsbraut 5C,
200 Kópavogur

Opnunartímar

M-F: 8:00 - 16:00
Helgar : Lokað

Sími og netfang

(354) 426-5070
arnarskoli@arnarskoli.is