Arnarskóli

Forvarnaráætlun

Forvarnir eru vítt hugtak og taka til margra þátta daglegs lífs. Áhersla er lögð á að efla félags, tilfinninga-, og siðgæðisþroska nemenda í öllu starfi skólans.  

Þessar áherslur má meðal annars finna í uppeldisstefnu skólans, samþættingu náms og fræðslu en einnig í beinni fræðslu til nemenda, starfsfólks og foreldra. 

Markmið fræðslunnar er að:

 • Auka vellíðan nemenda 
 • Styrkja sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda 
 • Efla alhliða þroska nemenda þannig að þeir styrkist í að bera ábyrgð á eigin lífi 
 • Nemendur átti sig á hvaða grunnfærni er mikilvæg til að ná velgengni í lífinu 
 • Nemendur geti aðlagast mismunandi aðstæðum og breytt þeim á jákvæðan hátt 
 • Bæta samskipti og takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs 
 • Kynna fyrir nemendum margvíslegar leiðir til heilbrigðra lífshátta 

Til að ná ofangreindum markmiðum hefur skólinn sett sér stefnu um eftirfarandi atriði: Forvarnarfræðslu, samstarf heimilis og skóla ásamt fræðslu og ráðgjöf fyrir kennara og starfsfólk. Öll neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í skóla og á skólalóð. Arnarskóli er vímuefnalaus skóli. Það sama gildir um allar ferðir og skemmtanir sem skipulagðar eru á vegum skólans. Skólinn samþykkir ekki vímuefnaneyslu nemenda sinna og ef nemandi verður uppvís að vímuefnanotkun verður unnið að lausn mála í samvinnu við nemanda og foreldra

  Arnarskóli

  Hafa samband

  Staðsetning

  Kópavogsbraut 5C,
  200 Kópavogur

  Opnunartímar

  M-F: 8:00 - 16:00
  Helgar : Lokað

  Sími og netfang

  (354) 426-5070
  arnarskoli@arnarskoli.is