Forvarnir eru vítt hugtak og taka til margra þátta daglegs lífs. Áhersla er lögð á að efla félags, tilfinninga-, og siðgæðisþroska nemenda í öllu starfi skólans.  

Þessar áherslur má meðal annars finna í uppeldisstefnu skólans, samþættingu náms og fræðslu en einnig í beinni fræðslu til nemenda, starfsfólks og foreldra. 

Markmið fræðslunnar er að:

  • Auka vellíðan nemenda 
  • Styrkja sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda 
  • Efla alhliða þroska nemenda þannig að þeir styrkist í að bera ábyrgð á eigin lífi 
  • Nemendur átti sig á hvaða grunnfærni er mikilvæg til að ná velgengni í lífinu 
  • Nemendur geti aðlagast mismunandi aðstæðum og breytt þeim á jákvæðan hátt 
  • Bæta samskipti og takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs 
  • Kynna fyrir nemendum margvíslegar leiðir til heilbrigðra lífshátta 

Til að ná ofangreindum markmiðum hefur skólinn sett sér stefnu um eftirfarandi atriði: Forvarnarfræðslu, samstarf heimilis og skóla ásamt fræðslu og ráðgjöf fyrir kennara og starfsfólk. Öll neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í skóla og á skólalóð. Arnarskóli er vímuefnalaus skóli. Það sama gildir um allar ferðir og skemmtanir sem skipulagðar eru á vegum skólans. Skólinn samþykkir ekki vímuefnaneyslu nemenda sinna og ef nemandi verður uppvís að vímuefnanotkun verður unnið að lausn mála í samvinnu við nemanda og foreldra