Arnarskóli er fyrir nemendur á grunnskólaaldri með þroskafrávik sem þurfa og vilja:

  • Þjónustu allan ársins hring
  • Íhlutun byggða á hagnýtri atferlisgreiningu
  • Heildstæða þjónustu
  • Nám byggt á stöðu nemanda
  • Einstaklingsnámsskrá
  • Teymi

Arnarskóli er heildstæð skólaþjónusta fyrir börn með þroskafrávik á grunnskólaaldri. Atferlisíhlutun er notuð við þjálfun og kennslu barnanna. Engin ákveðin greining er nauðsynleg til að nýta sér þjónustuna. Allar umsóknir eru teknar til athugunar.

Með heildstæðri skólaþjónustu er átt við að þjónustan er veitt alla virka daga ársins, skóli, frístund og sumarfrístund fer öll fram á sama stað með sama starfsfólkinu. Eins er reynt að koma því þannig við að önnur íhlutun (s.s. talþjálfun, iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun) fari einnig fram innan veggja Arnarskóla þannig að ekki þurfi að rjúfa skóladag nemenda.

Staða hvers nemanda er metin og útbúin einstaklingsnámsskrá í samvinnu við foreldra.  Í kringum hvern nemanda er myndað teymi sem samanstendur af foreldrum, tengli, deildarstjóra, atferlisfræðingi og öðrum sem koma að íhlutun nemandans. 

Hvernig er sótt um skólaþjónustuna?

Þeir sem vilja nýta sér skólaþjónustu Arnarskóla þurfa að óska eftir því hjá sínu sveitarfélagi. Það þarf að tala við skólayfirvöld og óska eftir því að sveitarfélagið geri samning við Arnarskóla. Sveitarfélagið sér svo um að senda umsókn til Arnarskóla. Foreldrar geta líka fyllt út þetta form og við verðum í sambandi við þá til að aðstoða við framhaldið.